Molntjänster är ingen hype längre

Det pratas inte på samma sätt om molntjänster som för några år sedan. Nu använda dom av alla i stället, både på jobbet och hemma.

På många sätt gör dom det enklare att accessa det som vi vill komma åt om det så är bilder, video eller traditionella dokument. Det ger oss också nya och enkla sätt att samarbeta med olika webbtjänster.

Ett problem som naturligt uppstår är att för varje ny tjänst som jag skaffar mig så krävs ett nytt inloggningskonto.

Då är frågan om jag kan använda samma namn och lösenord som jag brukar, funkar det och är det säkert?

Med två enkla produkter kan vi lösa det problemet beroende på om vi vill komma åt en tjänst eller om vi har tjänsten.

Cloud Access ger möjlighet till att använde våra interna AD eller eDir konton för access till molntjänster, alla molntjänster.

Social Access fungerar lite tvärt om. Har jag en webbtjänst och vill låta mina kunder få en personlig upplevelse kan jag låta dom logga im med befintligt Google,Facebook,LinkedIn,OpenID -konto. Behöver de inte skapa ett nytt konto är det troligare att de loggar in och interagerar med tjänsten.

Bägge dessa produkter kommer i form av en ”appliance” och tar bara någon timme att installera, konfigurationen tar någon dag beroende på komplexitet

Erbjudande Mobile iPrint

Under en 2 dagars workshop analyserar vi den befintliga utskiftsmiljön och gör tillsammans med er en plan för en pilotinstallation av Novell Mobile iPrint.
Baserat på den planen installerar vi Mobile iPrint och sätter upp de tjänster som vi tillsammans kommit fram till passar in i er miljö.

 

  • Tillsammans skapar vi en överblick av den befintliga skrivarmiljön.
  • Installerar iPrint appliance på tillhandahållen Vmware server.
  • Sätta upp en LDAP synkronisering till AD eller E-dir och importerar användare och grupper.
  • Skapar 5 st skrivarobjekt med drivrutiner eller importerar skrivare från befintlig iPrint miljö enligt kundens anvisning.
  • Sätter upp en iPrint renderingsstation för Office eller PDF dokument, kunden tillhandahåller arbetsstation med installerad programvara för att kunna rendera dokument.
  • Tillsammans med kunden skapar vi en drivrutinsprofil för Windows7/8
  • Konfigurerar utskrifter från mobila enheter baserat på förutsättningar i kundens utskriftsmiljö
  • Demonstrerar funktionen med webb-baserad skrivarkarta.
  • Genomgång av funktionen för Mobil utskrift med test av olika enheter.