Erbjudande Mobile iPrint

Under en 2 dagars workshop analyserar vi den befintliga utskiftsmiljön och gör tillsammans med er en plan för en pilotinstallation av Novell Mobile iPrint.
Baserat på den planen installerar vi Mobile iPrint och sätter upp de tjänster som vi tillsammans kommit fram till passar in i er miljö.

 

  • Tillsammans skapar vi en överblick av den befintliga skrivarmiljön.
  • Installerar iPrint appliance på tillhandahållen Vmware server.
  • Sätta upp en LDAP synkronisering till AD eller E-dir och importerar användare och grupper.
  • Skapar 5 st skrivarobjekt med drivrutiner eller importerar skrivare från befintlig iPrint miljö enligt kundens anvisning.
  • Sätter upp en iPrint renderingsstation för Office eller PDF dokument, kunden tillhandahåller arbetsstation med installerad programvara för att kunna rendera dokument.
  • Tillsammans med kunden skapar vi en drivrutinsprofil för Windows7/8
  • Konfigurerar utskrifter från mobila enheter baserat på förutsättningar i kundens utskriftsmiljö
  • Demonstrerar funktionen med webb-baserad skrivarkarta.
  • Genomgång av funktionen för Mobil utskrift med test av olika enheter.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.