Webb-seminarium om åtkomsthantering,
säker inloggning och Single Sign On som tjänst

Måndag den 15:e juni höll B-IQ webbinar där vi pratade om åtkomsthantering, säker inloggning och Single Sign On som tjänst.
Känner ni igen er i några av nedanstående frågeställningar?

Har ni redan flyttat ut tjänster i molnet eller funderar på att göra det?
Är ni oroliga för vem som har åtkomst till er data?
Vill ni minska antalet supportärenden relaterade till användarnamn och lösenord?


Vill ni höja säkerheten med hjälp av tvåfaktorsautentisering?
Vill ni ha kontroll på kostnaden för allt detta?

Det går nu att titta på det här:

 

 

Lite mer information finns här: Identitet och Access som tjänst

 

Identity Access as a Service

Identity Powered Solutions

Standardiserade arbetsflöden med Home and Provisioning Dashboard

Just nu jobbar vi med att ta fram ett antal standardiserade  arbetsflöden som sedan kan kundanpassas.

Den största poängen med detta är att då kommer det att finnas ett antal flöden att köpa direkt som man sedan själv kan anpassa eller låta oss anpassa för att de ska fungera på bästa sätt i den egna organisationen.

Det kommer att komma mer info om detta under våren.