Kunder

[mantra-multi][mantra-column width=”1/2″]hako_ground_garden

Hako Ground & Garden AB, är generalagent för ett flertal kända märken inom skötsel av inomhus och utomhus ytor. Med ett antal kontor i Sverige samt i Norge och Finland krävs det bra lösningar för kommunikation och samarbete inom organisationen. Likväl en enkel och samordnad dialog med sina över 50st återförsäljare.

Med Novell Open Workgroup Suite – Small Business Edition har man en ypperligt flexibel plattform innehållande grupprogramvara, webbaserad samarbetsplattform, mobil fildelning plus vanlig fil & print samt automatisk installation och konfiguration av datorer.

[/mantra-column] [mantra-column width=”1/2″]condesign_logo

Condesign levererar kvalificerade tjänster till industriföretag med samlad kompetens för effektiv informationshantering under produktens hela livscykel, från konstruktion till eftermarknad.

Condesignkoncernen består av moderbolaget Condesign AB och fem dotterbolag som levererar tjänster inom tre integrerade kompetensområden: Konstruktion & automation, Teknikinformation & marknadskommunikation och Systemlösningar. Condesign grundades 1984 i Göteborg, är idag närmare 200 anställda och verksamma på sex orter i södra Sverige.

Condesign använder GroupWise för daglig kommunikation och kalenderfunktion, men har även nyligen utökat med Vibe för webbaserat samarbete med integration mot GroupWise och Novell Messenger, samt som dokumenthanteringssystem.

[/mantra-column] [/mantra-multi]

[mantra-multi][mantra-column width=”1/2″]Åmåls kommun

Åmåls Kommun har under 2012 uppgraderat stora delar av sin IT infrastruktur.
Novell ZENworks används för installation av alla datorer och programvaror både inom  administrationen och skolans alla datorer.
Novell Open Enterprise servrar till senaste version.
Med ny VMware miljö kunde man enkelt migrera data till SuSE Linux Enterprise Server  med Novell Open Enterprise Server.
Uppgraderat till senaste GroupWise 2012 version

Novell Vibe har installerats som samarbetsplattform i samverkan med sina grannkommuner under det gemensamma namnet DalsNet.
Novell Vibe kommer öppna kommunikations möjligheterna inte bara för personal och elever inom Åmåls kommun utan även kommunerna sinsemellan, genom att skapa arbetsytor för gemensamma projekt.[/mantra-column] [/mantra-multi]

[mantra-multi][mantra-column width=”1/2″]

Lärarförbundet_liggande_cmyk

”Lärarförbundet använder B-IQ stora kunnande i Suse och Novell produkter för förstärka vår egen organisation kompetens inom server och klienthantering” Johannes Hägg, IT-arkitekt på Lärarförbundet.
Om Lärarförbundet ”Lärarförbundet har 230 000 medlemmar och hos oss är alla lärare och
skolledare från förskola till högskola välkomna. 75% av alla lärare är
medlemmar i Lärarförbundet vilket gör oss till en stark röst inom skolans
område.”

Hargshamn

”B-IQ hjälpte oss med vår första egna server, nu använder vi Novell Open Workgroup Suite small business i en virtualiserad lösning med Novell Filr för att ha platsoberoende åtkomst till våra filer oavsett vilken enhet som helst” Robert Burman, IT-ansvarig på Hargs Hamn AB.
Om Hargs Hamn ”Idag är Hargs Hamn AB en bred bulkhamn och närmaste allmänna hamn för
bulktrafik norr om Stockholm. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den
knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt
serviceinriktade team, som erbjuder lossning och lastning – varje dag, dygnet
runt, året om.”

[/mantra-column] [/mantra-multi]

Comments are closed.