Data Synchronizer

data_synchronizer_banner_alt

Minskad tidsåtgång och mindre frustration

Minskad tidsåtgång och mindre frustration

Nu slipper användare växla mellan olika program och hålla information uppdaterad på manuell väg i flera program och mobila enheter. De behöver bara mata in informationen en gång, så skickas den automatiskt vidare till deras andra enheter.

Läs mer

Förbättrat företagssamarbete och ökad produktivitet bland mobila användare
Förbättrat företagssamarbete och ökad produktivitet bland mobila användare

Uppdaterad information för företagssamarbete skickas till användarnas program och mobila enheter automatiskt. Även mobila användare kan ha ständig åtkomst till aktuell och korrekt information, vilket bidrar till enklare företagssamarbete i realtid.

Läs mer

Enklare IT-administration
Enklare IT-administration

IT-administrationen sköts enkelt. Novell Data Synchronizer möjliggör ett centralt flöde av samarbetsdata inom företaget. Informationen synkroniseras automatiskt mellan viktiga program.

Läs mer

Enklare för chefer att fatta välgrundade beslut
Enklare för chefer att fatta välgrundade beslut

Nu kan du ge chefer omedelbar åtkomst till och insyn i kund- och försäljningsdata eftersom de synkroniseras i realtid från program och mobila enheter till CRM och andra hanteringssystem. Läs mer om de anslutningar som är tillgängliga redan nu.

Läs mer

Visa alla Data Synchronizer funktioner