ZENworks MDM

mobilZENworks Mobile Device Management

En avsevärd mängd av ert företags data florerar i personalens mobila enheter.
Företagsmejl, kundlistor, säljunderlag, kunddata och mer blir allt vanligare i den mobila världen. Oavsett om du är orolig för att uppfylla kraven för säkerhet eller förhindra ett dataintrång med stöld av kundinformation som följd, så behöver du möjligheten att säkerställa alla mobila enheter utan att förhindra produktiviteten för användarna.

Novell ZENworks Mobile Management ger er den flexibilitet ni behöver för att snabbt kunna säkra upp alla enheter. Detta inkluderar:

  • Tvinga enkla eller sofistikerade lösenord
  • Tvinga tid för skärmsläckare och lås
  • Tvinga kryptering av enhet
  • Fjärradera (all eller enbart företagsdata)
  • Fjärrdeaktivera enhet
  • Rapporter för säkerhetsstatus av alla enheter

Detta tillåter er att:

Definiera er egen säkerhet. Säkerhets avdelningen och CISO:er kan definiera egna säkerhetspolicys för mobila enheter och försäkra sig om att de efterlevs. Med ZENworks Mobile Management, kan ni enkelt skapa och anpassa ert egna regelverk.

Status översikt. Enheter som kan komma åt era system bör inte vara okända. Med ZENworks Mobile Management, kan ni tillhandahålla , spåra och administrera alla mobila enheter i företaget. Detaljerad rapportering ger er underlag på att alla enheter är säkra, samt spåra ändringar i säkerhetsinställningar utförda av användaren. Dessutom kan ni visa att administrativa åtgärder är utförda i enlighet med företagets säkerhetspolicy.

Rapportera status. ZENworks Mobile Management erbjuder rapporter för alla era regelkrav, licensiering och administrationsbehov. Ni kan sätta händelsestyrda larm som påkallar IT-avdelningens uppmärksamhet vid problem, överträdelser och förändring av säkerhetsinställningar.

Arbeta med tillverkarens inställningar. Många enheters säkerhetsfunktioner är modellberoende, satta av tillverkaren och varje tillverkare tillämpar olika typer av funktioner. Hur sköter man det? Med ZENworks Mobile Management, kan man tvinga på de  säkerhetsfunktioner som finns tillgängligt för givna enheten, allt från att kräva lösenords-lås till kryptering av data och fjärradering av borttappade eller stulna enheter.