Standardiserade arbetsflöden med Home and Provisioning Dashboard

Just nu jobbar vi med att ta fram ett antal standardiserade  arbetsflöden som sedan kan kundanpassas.

Den största poängen med detta är att då kommer det att finnas ett antal flöden att köpa direkt som man sedan själv kan anpassa eller låta oss anpassa för att de ska fungera på bästa sätt i den egna organisationen.

Det kommer att komma mer info om detta under våren.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.