Uppgradering av IDM till senaste versionen 4.0.2

Problem:

Många kunder har idag befintliga fungerande IDM lösningar som är i behov av att uppgraderas. Detta skjuts ofta upp på grund av att det känns som ett stort och tidskrävande jobb.

Vinst med uppgradering:

  • Nya möjligheter, med 4.0.2 öppnas många nya möjligheter med sync till molntjänster som Google apps och Office 365, Sharepoint sync och fullständiga Powershell scriptmöjligheter för AD och Exchange.
  • Support, för att kunna få support krävs senaste versionen.
  • Gammal hårdvara eller liknande, då är det oftast lika snabbt att uppgradera som att ligga kvar på en gammal version.

Erbjudande:

Vi erbjuder nu en uppgraderingsmöjlighet av IDM 4.0.2 Standard Edition med garanterad maxtid.

  • Nyinstallation av IDM på två nya servrar som installeras in i befintligt träd och övertar befintligt driverset.
  • Drivarna uppgraderas och säkerställs att de startar och fungerar som tidigare.
  • Ingen kod ändras i drivarna förutom den som krävs för flytt till ny server.

Detta tar 40 timmar med max 10 drivar och 2 servrar.
Installation av operativsystem tillkommer om ni inte ombesörjer det själva.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.